Printr-o decizie din 29 ianuarie 2019, Curtea Constituţională a stabilit că procesele verbale încheiate de ANAF la solicitarea procurorilor, care erau utilizate pe scară largă în dosarele de evaziune fiscală, nu mai pot constitui probe în procesele penale.

Decizia îşi va produce efectul numai din momentul publicării sale în Monitorul Oficial, dar va influenţa în mod direct toate procesele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti din România la momentul publicării.

În concret, CCR a admis mai multe excepţii de neconstituţionalitate invocate şi a stabilit că dispoziţiile art. 2331 alin.(2) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 (Codul Fiscal) şi ale art. 350 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 (pentru actualizarea Codului de procedură fiscală) sunt neconstituţionale.

Textele legale declarate neconstituţionale prevedeau, în esenţă, că la solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau al schimbării unei situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuează verificări fiscale, rezultatul acestor verificări constituind probă în pocesul penal.

Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea care conferea calitate de probă acestor procese-verbale în cadrul procesului penal, motivarea urmând să fie făcută în următoarea perioadă.

Dincolo însă de motivarea neconstituţionalităţii, în practică, organele de urmărire penală utilizau acest procedeu pe scară largă, deşi acesta avea, potrivit chiar textului legal prezentat mai sus, un caracter excepţional. Se evita astfel întocmirea unor rapoarte de expertiză contabilă de către experţi independenţi, în multe situaţii aceste procese-verbale fiind singura probă pe baza căreia se pronunţau hotărâri de condamnare pentru evaziune fiscală.

În concluzie, de la momentul în care decizia Curţii Constituţionale va fi publicată în Monitorul Oficial, nicio instanţă nu va mai putea pronunţa condamnări pentru evaziune fiscală doar pe baza acestor procese-verbale întocmite de Agenţia Natională de Administrare Fiscală.