După aproape patru ani de la reglementarea unitară a procedurii ridicării autoturismelor staţionate nelegal prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2016, emisă în urma Deciziei 9/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, "organele" conducătoare ale poporului român şi-au dat brusc seama că nu pot ridica maşinile care sunt staţionate în afara drumului public.

Motiv pentru care, modificând nu Codul rutier, ci Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, prin metoda devenită tradiţional românească "copy/paste", au dat liber şi la ridicarea autovehiculelor parcate prin parcuri, spaţii verzi, plaje sau alte asemenea locuri "exotice" de parcare.

În esenţă, textele introduse prin Legea nr. 273/2020 pentru modificarea OG nr. 21/2002 prevăd că dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului. Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează pe durata a 24 de ore. Ridicarea nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana (fizică sau juridică) care solicită restituirea vehiculului.

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia. Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Ca atare, ca urmare a "vigilenţei" deosebite a guvernanţilor noştri, la anul putem avea şansa să nu facem plajă printre autovehicule "staţionate pe domeniul public".