Liceul German Friedrich Schiller, singura şcoală din Bihor în care toate materiile se predau în limba germană, a fost vineri în sărbătoare. În locul lecţiilor din orar, elevii şi profesorii au participat la diverse ateliere sau concursuri, iar apoi la o serbare şcolărească, toate organizate cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea liceului.

Între orele 8 şi 11, în toate sălile de clasă ale şcolii s-au ţinut diverse ateliere şi concursuri. De pildă, clasa I B a făcut un Carnaval al prăjiturilor, elevii din clasa a V-a A au învăţat cum să olărească de la un meşter din Vadu Crişului, iar cei din clasele a X-a şi a XII-a au lansat ziarul şcolii.

La prânz, elevi, profesori şi părinţi deopotrivă s-au întâlnit în sala festivă a Universităţii Partium, unde a avut loc o mare serbare şcolară, la care au participat atât preşcolari de la grădiniţele  arondate şcolii, cât şi elevii. Programul a cuprins dansuri, îndeosebi cu specific german, recitaluri de poezii, scenete de teatru, demonstraţii ale majoretelor ori momente de balet. Fireşte, toţi performerii au fost intens aplaudaţi de public, mai cu seamă că era evident că au pregătit asiduu momentele prezentate.

"Adevăraţi cetăţeni europeni"

La ceremonia de vineri, directorul liceului, Nicolae Ungur, a explicat că misiunea şcolii pe care o conduce este de a le oferi elevilor educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, "adevăraţi cetăţeni ai lumii de mâine, adevăraţi cetăţeni europeni".

"Suntem un liceu relativ tânăr, dar rezultatele pe care elevii noştri le-au dobândit sunt cuantificabile", a precizat Ungur, enumerând apoi doar o parte din premiile obţinute de elevii şcolii în ultimii ani.

Calitatea actului educaţional se vede cel mai bine la examenele naţionale, iar Liceul German are cu ce se mândri: în ultimii trei ani, toţi elevii şcolii care au susţinut examenul de Bacalaureat l-au şi promovat, performanţă cu care nu multe unităţi de învăţământ se pot lăuda. "De asemenea, toţi elevii din clasa a XII-a au obţinut certificate lingvistice Deutsches Sprachdiplom care le oferă posibilitatea să se înscrie la universităţi din străinătate", a spus Nicolae Ungur.

Pariul rectorului Constantin Bungău

Serbarea de la Universitatea Partium a avut şi invitaţi din afara şcolii. Printre aceştia s-a numărat rectorul Universităţii din Oradea, Constantin Bungău, care a precizat că este prezent acolo nu doar în această calitate, ci şi în cea de părinte a unor foşti elevi. Ambii săi băieţi au învăţat la Liceul German, mezinul absolvind chiar în această vară.

"Cunosc această unitate de învăţământ de 20 de ani, sunt legat sufleteşte de ea. Băiatul meu cel mic este student azi în Germania datorită efortului depus de profesorii acestei şcoli. Am făcut un pariu cu acest liceu şi nu regret, de aceea fiţi siguri, părinţi şi elevi, că vă aflaţi la locul potrivit"; a spus rectorul Bungău.

Mesaje de laudă au avut şi foştii absolvenţi ai şcolii, care fie au fost prezenţi la eveniment, fie au transmis mesaje video. Studenţi azi în Germania, Viena sau alte oraşe germanice, tinerii au spus că, cel mai probabil, nu ar fi făcut acest salt dacă ar fi absolvit altă şcoală.

La ceremonie, Liceul German a mai fost lăudat şi felicitat de şefa Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea, Alina Silaghi, de inspectorul şcolar general adjunct Kery Hajnal, de conferenţiarul Bánffy-Benedek Andrea de la Universitatea Partium, de preşedintele Forumului Democrat German, Norbert Heilmann, ori de şefa asociaţiei de părinţi din liceu, Ecaterina Minea.

Totul, în germană

Înfiinţat în 31 august 2009, Liceul German Friedrich Schiller a fost până atunci o şcoală gimnazială, cu predare în limba germană. În prezent, unitatea de învăţământ are 705 elevi, care învaţă în 19 clase cu predare în limba germană şi 5 cu predare în română.

În clasele de germană, elevii învaţă această limbă ca pe una maternă, iar toate disciplinele le sunt predate în germană. În plus, la examenele naţionale, ei susţin obligatoriu şi proba de limbă maternă, fireşte, în germană.

Elevii învaţă în două clădiri: una în Piaţa Cazărmii, dedicată claselor primare, şi una pe strada William Shakespeare, unde funcţionează clasele de gimnaziu şi de liceu.

Şcoala are 47 de cadre didactice, printre care se numără şi un german nativ, Piskorski Pascal, care locuieşte la Oradea de trei ani.

În plus, pentru a înţelege mai bine cultura germană, elevii şcolii fac anual schimburi de experienţă cu elevi din Germania. Liceeni din Tharandt vin, toamna, şi stau o săptămână la Oradea, fiind găzduiţi de familiile elevilor orădeni. Aceştia, la rândul lor, merg în aprilie o săptămână în Germania.