Avându-se în vedere cã în contextul epidemiologic actual Ungaria a decis sã închidã graniţele pentru toţi cetãţenii strãini, începând de marţi 17 martie 2020 până la redeschiderea graniţei, se suspendă efectuarea curselor pe linia transfrontalierã de autobuz Oradea-Biharkeresztes.

Conducerea OTL SA