Bihorul este un judeţ bogat în arii protejate, având 64 de astfel de zone, în care Mama Natură s-a desfătat. De conservarea lor răspunde acum Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), o instituţie înfiinţată în 2016 şi care în urmă cu doi ani a preluat custodia tuturor ariilor protejate de la asociaţiile ecologiste.

Preşedinta ANANP, Adi Croitoru, spune că în Bihor majoritatea ariilor protejate sunt bine conservate, dar recunoaşte şi că e nevoie de soluţii pentru două rezervaţii importante: Peţea şi Cefa.

Unici în Europa

-  Care este scopul ANANP?

- Administrarea unitară şi eficientă a ariilor naturale protejate şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- În 2018, asociaţiile ecologiste care deţineau custodia ariilor protejate au acuzat că, prin ANANP, aceste zone sunt "naţionalizate". Ce le răspundeţi?

- Este o formulare improprie, deoarece niciodată ariile naturale protejate n-au avut un alt regim decât acela de proprietate a statului român. România era singurul stat european ale cărui arii erau administrate de entităţi neguvernamentale. ANANP a iniţiat consultări cu organizaţiile ecologiste, pentru a concepe un mecanism de administrare solid, definit prin Legea 220/2019. El nu elimină participarea entităţilor juridice private la actul administrării, în parteneriat cu Agenţia. Mai mult, peste 70% din proiectele pe fonduri structurale în arii sunt gestionate cu foşti custozi, care în urma evaluării activităţii lor au devenit parteneri ai ANANP.

"Obligaţie cetăţenească"

- Ce pregătire şi ce experienţă au angajaţii ANANP Bihor?

- Structura teritorială are doi angajaţi, ambii cu studii superioare în protecţia mediului şi o experienţă de 12, respectiv 5 ani în domeniu.  

- Poate ANANP Bihor să suplinească activitatea ONG-urilor?

- Nu, şi nici nu-şi propune. Rolul nostru este de a asigura managementul general. În actul de administrare, ANANP va atrage UAT-urile şi entităţile juridice private care au activat cu rezultate. Ariile naturale protejate trebuie administrate în scopul protejării şi conservării biodiversităţii, precum şi pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

- Cine asigură integritatea ariilor protejate? Mai sunt folosiţi rangerii custozilor?

- Asigurarea integrităţii este o obligaţie cetăţenească dar, în mod special, o atribuţie a structurilor specializate ale statului: Garda de Mediu, APM, ANAR, Poliţia, Jandarmeria, UAT-uri...

"Vinovaţii vor plăti"

- Mai poate fi reînviată rezervaţia Peţea, care era unică în lume, dar care azi nu mai are nici nufăr, nici melc, nici roşioară?

- Răspunsul nu-l poate da ANANP, ci doar institutele de cercetare specializate. O asociere de institute de cercetare, UAT-uri şi instituţii responsabile cu gestionarea resurselor geotermale trebuie să identifice soluţiile adecvate pentru salvarea şi repunerea rezervaţiei pe lista patrimoniului naţional şi mondial.

- De asemenea, existenţa Parcului Natural Cefa este pusă sub îndoială, după ce pescăria de acolo s-a desfiinţat. Ce face ANANP pentru salvarea "Deltei Bihorului"?

- Lipsa temporară a unei administrări a parcului, suprapusă procesului de organizare al Agenţiei,  a cauzat derapaje ale celor care administrează ferma de acvacultură. În acest moment, ANANP, împreună cu Garda de Mediu, APM şi alte instituţii, efectuează o evaluare a stării de fapt. Cei vinovaţi de încălcarea legii vor plăti. Conform politicii sale, ANANP va face demersurile pentru atragerea Consiliului Judeţean şi a consiliilor locale în administrarea parcului, pentru aducerea lui la o stare de conservare adecvată.

Fără investiţii cu probleme

- Care sunt principalele probleme în ariile protejate din Bihor? Dar atuurile?

- În Bihor, investiţiile şi activităţile din ariile naturale protejate se derulează în mod responsabil, fără a se consemna abateri de la principiile protejării şi conservării habitatelor naturale. La capitolul atuuri, pot menţiona faptul că oamenii locului denotă o cultură orientată spre protejarea patrimoniului natural. Ca dovadă, avem peşterile amenajate, implicarea activă a organizaţiilor de mediu, existenţa muzeelor... Mediul politic, în general, este favorabil administrării ariilor naturale protejate şi nu au existat probleme de dezvoltare a infrastructurii care să ameninţe conservarea biodiversităţii.

- Sunt arii protejate în Bihor care "interferează" cu proiecte de investiţii ce le-ar putea afecta?

- În acest moment nu există astfel de situaţii şi ANANP caută să prevină interferenţele, prin stabilirea cu mare precizie a limitele ariilor şi sectorizarea parcurilor şi a rezervaţiilor pe zone de importanţă. Se doreşte ca într-un an, doi, orice persoană care are interese investiţionale într-o arie protejată să poată vedea statutul terenului pe site-ul ANANP.