Fiindcă sunt cea mai eficientă "ustensilă" pentru curăţarea poluării din aer, frunzele lor filtrând murdăria, copacii trebuie protejaţi.

Pe hârtie, Primăria Oradea o face. Un regulament al municipalităţii stabileşte că arborii din oraş nu pot fi tăiaţi decât pentru motive întemeiate, iar fiecare exemplar pus la pământ trebuie înlocuit cu cinci puieţi plantaţi. Prevederi pe care, însă, chiar edilii le încalcă!

Reguli clare

Potrivit regulamentului privind tăierile de arbori din spaţiile publice ale Oradiei, aprobat prin HCL 725/2015, niciun copac nu poate fi tăiat fără avizul Primăriei. Orădenii deranjaţi de un arbore trebuie să facă o cerere scrisă, care este analizată de o comisie prezidată de directorul adjunct al Direcţiei Tehnice, Emil Benţan, şi formată din cinci funcţionari şi trei reprezentanţi ai societăţii civile. 

Comisia decide dacă cererea este întemeiată şi propune sau nu acordarea autorizaţiei de tăiere. Specialiştii trebuie să ţină cont, însă, că regulamentul stabileşte clar ce fel de arbori pot fi doborâţi: cei uscaţi într-o proporţie atât de mare încât riscă să se prăbuşească, cei care afectează reţele edilitare sau construcţii, cei bolnavi, cei care blochează accesul auto sau pietonal ori care afectează vizibilitatea indicatoarelor rutiere. 

Tai, dar şi plantezi

Pe lângă cerere, solicitantul mai trebuie să depună la Primărie şi o declaraţie prin care se obligă ca pentru fiecare copac tăiat să planteze, pe cheltuiala sa, pe un amplasament anume indicat de funcţionarii municipalităţii, cinci puieţi de arbori, fiecare cu o înălţime de minimum 4 metri şi o circumferinţă a trunchiului de cel puţin 12 cm. Această obligaţie a fost introdusă în regulament pentru ca fondul vegetal al Oradiei să fie permanent revigorat, dar şi pentru a descuraja orădenii să ceară abuziv tăieri de arbori.

Teoretic, Primăria eliberează autorizaţia de tăiere doar dacă solicitantul a depus şi această declaraţie. În realitate, nimănui nu i se cere să facă acest efort! La cererea BIHOREANULUI, Direcţia Tehnică a comunicat că în anul 2019 comisia a analizat 610 cereri de la asociaţii de proprietari sau persoane fizice, care vizau tăierea a 1.331 arbori, aprobând doborârea a 939 copaci. Calculele arată că în locul lor ar fi trebuit plantaţi 4.695 puieţi, dar în realitate n-a fost sădit nici unul!
 
Sesizări, nu cereri

Scuza Primăriei este că n-a înregistrat cererile orădenilor în baza regulamentului, ci doar ca pe nişte... simple sesizări. "Prin adresele primite de la cetăţeni, în fapt se atrăgea atenţia Primăriei Municipiului Oradea cu privire la pericolul creat de arbori pentru siguranţa autoturismelor, persoanelor şi imobilelor, fiind interpretate ca simple sesizări. Având în vedere aceste aspecte, nu au fost efectuate plantări de arbori de către cetăţeni, deoarece acestea nu se impuneau a fi efectuate în limita Regulamentului aprobat prin HCL 725/2015", a transmis Direcţia Tehnică.

O interpretare cât se poate de eronată, ţinând cont că regulamentul nu stabileşte excepţii pentru arborii care reprezintă un pericol. Aşadar, ca să respecte regulamentul pe care Consiliul Local l-a votat, angajaţii Direcţiei Tehnice trebuiau să se asigure că plantările se vor face efectiv. 

"Jertfa" şantierelor 

Ecologistul Orlando Balaş (foto), care până în 2018 a făcut parte din comisia Primăriei, spune că rareori s-au trasat obligaţii de plantări. "Au fost doar câteva cazuri, în primii ani după apariţia regulamentului", zice el. 

De altfel, Balaş a părăsit comisia tocmai pentru că nu a agreat felul în care aceasta funcţionează. "Se dezbat doar cererile de la cetăţeni, nu şi tăierile de arbori comandate de Primărie pentru diferite investiţii, ceea ce nu este corect. Pe lângă cei aproape 1.000 tăiaţi anul trecut, sigur s-au mai doborât atâţia pe şantierele oraşului, fără nicio discuţie", zice ecologistul. La această observaţie, reprezentanţii Primăriei răspund că arborii sacrificaţi pentru investiţii nu se dezbat în comisie pentru că, fiind sănătoşi, doborârea lor trebuie autorizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului. Altfel spus, nu-şi mai bat capul cu ei...

Cert e că problema arborilor din oraş este tratată cu prea mare lejeritate de Primărie şi funcţionarii săi. Nu foloseşte nimănui că regulamentul oraşului are valenţe ecologiste, dar de fapt nimeni nu-l bagă în seamă...