Responsabilul cu comunicarea în Primăria Beiuş, referentul superior Kovacs Zoltan (foto) are o problemă cu cei care îndrăznesc să-i reproşeze că stă mai mult pe reţelele de socializare în loc să se ocupe de site-ul instituţiei, ajuns un soi de bazar, cu documente publicate când şi când şi care pe unde.

În loc să plece capul, mai ales că i se cerea doar să-şi vadă de treabă, Kovacs s-a pus pe scandal, şi nu oricum, ci într-un limbaj de-a dreptul suburban. Omul s-a declarat nedumerit "de ce trebuie un site la unii care ştiu toate mai bine decât cei ce lucrează în interiorul clădirii", reproşându-le internauţilor de pe Facebook că "o freacă" făcând "agenda altora şi trăgând concluzii idioate".

"O să susţin zilele deschise ale primăriei, şi să vă dăm posibilitatea să luaţi problema în dinţi, şi să rezolvaţi problemele urbei, că sunteţi tari în clonţ", a promis comunicatorul oficial al municipiului Beiuş.

La ce stresat pare, Bihorel îi recomandă primarului Gabriel Popa să-l trimită la un medic sau într-un concediu prelungit. Poate, când va reveni, va fi şi el mai puţin tare-n clonţ cu cei care-i plătesc salariul...

 


UPDATE: Drept la replică

După apariţia acestui text, Kovacs Zoltan a contactat redacţia pentru un drept la replică, în care a recunoscut că a folosit expresii nepotrivite pe Facebook, dar a făcut câteva precizări și cu privire la activitatea sa la site-ul primăriei.

Găsiţi mai jos punctul său de vedere integral:

Referitor la articolul apărut în ediţia print din data de 15.02.2021, precum şi on-line, cu data de 21.02.2021, în care este vizată persoana mea,  în virtutea dreptului la replică, ţin să fac următoarele precizări:

- Consider regratabil uzul unor expresii nepotrivite, în postarea menţionată, cu precizarea că folosirea lor s-a făcut într-un context tensionat, ca răspuns la provocări şi dezinformări succesive. Cu certitudine nu se va instala un climat  colaborare între cetăţeni şi autorităţi, prin preluarea subiectivă şi tendenţioasă  în presa scrisă şi online, a unor discordii din social-media, asumate din partea mea - pe contul personal -şi nu oficial al instituţiei, şi adresate unui cont de facebook  (troll), care nu -şi declină identitatea,  şi care pretinde "că reprezintă interesele cetăţenilor", în măsura în care , o reclamaţie sau petiţie nesemnată şi neasumată, legal nu se ia în considerare.

- Atribuţiile personalului angajat se regăsesc în ROF, disponibil la https://www.primariabeius.ro/pagina/regulament-de-organizare-si-func-539-ionare. Sarcinile de serviciu nu sunt subiect de dezbatere publică, pe de o parte sunt guvernate de dispoziţiile Codului Adminisrativ, iar personalul angajat răspunde legal de executarea lor în mod direct. Compartimentul Informatică şi Media are ca sarcină folosirea inclusiv a platformelor de social-media pentru a disemina informaţii, precum şi de a urmări apariţiile ce vizează  municipiul şi instituţia în spaţiul public, presa scrisă şi online.

- Referitor la site-ul instituţiei, (considerat în mod denigrator infect) pot să precizez că interfaţa de administrare permite doar încărcarea de conţinut sau ştergerea acestora. Nu sunt posibile intervenţii, modificări în structura sau designul acesteia. Deoarece platforma este depăşită tehnic, de mai mulţi ani s-a solicitat bugetarea sumei necesare pentru achiziţia unei platforme noi. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, probabil şi din cauza unori costuri relativ ridicate de realizare , implementare şi mentenanţă/hosting ale unui site nou, care să prezinte şi elemente sporite de securitate informatică. Este extrem de păgubos faptul că, se face confuzie între web-design, web-building,  programare şi , doar administrarea conţinutului unei pagini de web. Actuala conducere face demersuri pentru achiziţia urgentă a serviciilor necesare, pentru a putea oferi în  cel mai scurt timp,  un conţinut de calitate pe site-ul primăriei Beiuş.

- În ultimul rând, chiar dacă articolul îşi revendică un stil "pamfletar", este injust să se facă referire la starea de sănătate sau de boală a unei persoane (ceea ce ar reclama concedii "medicale"), în necunoştinţă de cauză, fără a solicita un punct de vedere al persoanei vizate. Existenţa sau nu, a unei afecţiuni sau boli, nu poate reprezenta motiv de stigmatizare sau pur şi simplu de discuţie, mai ales că referirea se face prin intermediul presei.