În data de 28 august a.c., Avocatul Poporului a atacat direct în fața Curții Constituționale Codul Administrativ.

Conform Constituției României, Avocatul Poporului este singura instituție abilitată să atace direct la CCR legile sau ordonanțele intrate în vigoare. Orice altă instituție sau persoană poate să invoce o excepție de neconstituționalitate doar în cadrul unui proces în care soluția acelui proces depinde de o dispoziție din lege sau ordonanță apreciată ca fiind neconstituțională - în toate aceste cazuri doar instanțele judecătorești au competența de a sesiza Curtea Constituțională, după verificarea condițiilor de admisibilitate.

Practic, în cazul intrării unei legi neconstituționale în vigoare, judecarea sesizării de neconstituționalitate are loc după un interval lung de timp ce presupune demararea unui proces și parcurgerea procedurii de sesizare a Curții. Plus, în cazurile uzuale, circa doi ani de la încheierea de sesizare a Curții până la termenul efectiv la care se judecă sesizarea.

De aceea, rolul Avocatului Poaporului este esențial în sistemul nostru de drept.

Motivul principal pentru care Avocatul Poporului cere declararea Codului administrativ neconstituțional, în ansamblul său, este tocmai ce am arătat săptămânile trecute, respectiv adoptarea acestuia în procedura de urgență a ordonanței guvernamentale, cu ignorarea rolului de legiuitor al Parlamentului.

Problema este însă faptul că, spre deosebire de alte situații unde Avocatul Poporului a fost mult mai „prompt”, în cazul Codului Administrativ sesizarea a fost făcută la aproape două luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Chiar dacă Curtea Constituțională va judeca rapid sesizarea și va pronunța neconstituționalitatea Codului, actele emise în baza acestuia din momentul intrării în vigoare și până la momentul publicării deciziei de neconstituționalitate vor rămâne valabile.

Totodată, declararea neconstituționalității codului va „repune” în vigoare o serie de acte normative abrogate la data intrării în vigoare a Codului Administrativ, acte care conțin dispoziții diferite față de cele ale codului.

Nu ne rămâne decât să asteptăm...