În data de 3 iulie a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în 11 februarie, prin care s-a stabilit că în cazul în care inculpatul uzează de procedura recunoașterii acuzației nu poate fi achitat. Decizia este obligatorie pentru toate instanțele din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Astfel, persoanele care recunosc toate acuzațiile aduse prin rechizitoriu la primul termen de judecată beneficiază de o reducere cu 1/3 a limitelor pedepsei închisorii și cu 1/4 a limitelor pedepsei amenzii prevăzute pentru infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. Dacă se uzează de procedura recunoașterii nu se mai pot administra niciun fel de probe, cu excepția înscrisurilor în circumstanțierea persoanei acuzate.

Anterior acestei decizii, o parte a practicii a apreciat, în mod corect din punctul meu de vedere, că o persoană poate fi achitată chiar dacă solicita aplicarea procedurii recunoașterii acuzației, deoarece condamnarea trebuie pronunțată doar dacă judecătorul apreciază, dincolo de orice dubiu, că persoana acuzată este vinovată și este problema procurorului că nu administrat mai multe probe la urmărirea penală.

În februarie, judecătorii Înaltei Curți au apreciat că această interpretare a legii nu este corectă și că ori de câte ori se încuviințează uzarea de procedura recunoașterii nu se poate dispune achitarea, însă motivarea deciziei a durat 5 luni și a nuanțat soluția pronunțată.

Astfel, în esență, Înalta Curte a apreciat că judecătorul, ori de câte ori are un dubiu cu privire la temeinicia acuzațiilor va trebui să respingă solicitarea de judecare în procedura simplificată și să administreze probe pentru a nu avea niciun dubiu. Dacă din probe rezultă că acuzatul e nevinovat, se pronunță achitarea, iar dacă se apreciază că e vinovat, acesta va beneficia de reducerea pedepsei deoarece a recunoscut fapta la primul termen, chiar dacă nu s-a urmat procedura simplificată.

În urma acestei decizii, în forma în care a fost publicată, pentru a beneficia de reducerea pedepsei, acuzatul trebuie să manifeste o atitudine de recunoaștere la primul termen, iar judecătorul va aprecia dacă se urmează procedura simplificată sau procedura clasică ce presupune administrarea de probe. Această apreciere trebuie făcută, însă, la primul termen și nu cu ocazia deliberării asupra soluției ce urmează a fi pronunțată.