Iniţiativa de revizuire a Constituţiei în sensul interzicerii ocupării funcţilor publice de către persoane condamnate este constituţională.

Recent, a fost publicată pe site-ul Curţii Constituţionale Decizia nr. 222 din 9 aprilie 2019 prin care Curtea Constituţională a stabilit că iniţiativa de revizuire a Constituţiei, iniţiată de un număr foarte mare de cetăţeni, este constituţională şi poate să îşi continue parcursul legislativ.

În concret, mai mult de 500.000 de cetăţeni cu drept de vot de pe întreg teritoriul României au semnat o iniţiativă de revizuire a Constituţiei în sensul completării art.37 - Dreptul de a fi ales, cuprins în titlul II al Constituţiei - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, cu un nou alineat, alineatul (3), având următorul cuprins: "(3) Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării".

Această iniţiativă a fost apreciată ca respectând cerinţele prevăzute în Constituţie pentru o lege de revizuire a Legii fundamentale a statului, deoarece nu suprimă şi nici nu îngrădeşte vreun drept sau vreo libertate fundamentală prevăzute în Constituţie, aşa cum sunt acestea interpretate prin coroborare cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi celelelate acte internaţionale cu incidenţă în materie.

Analizând propunerea de revizuire a Constituţiei, Curtea constată că nu este în discuţie suprimarea dreptului de a fi ales sau a unei garanţii a acestuia în sensul art.152 alin.(2) din Constituţie, ci o restrângere a acestui drept, restrângere care este proporţională cu scopul urmărit de iniţiatorii legii.

Judecătorii constituţionali au reţinut, în esenţă, că este dreptul exclusiv al legiuitorului de a interveni şi a circumstanţia sfera de incidenţă a decăderilor, interdicţiilor, precum şi a incapacităţilor care rezultă din condamnare.

Fiind declarată constituţională, iniţiativa de revizuire a Constituţiei va ajunge în Parlament. Dacă va fi adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor, legea de revizuire va fi supusă unui referendum pentru a intra efectiv în vigoare.