Nu orice dispoziţie greşită sau nelămurire dintr-o hotărâre judecătorească civilă conduce la declararea unei căi de atac, după caz apel sau recurs.

Greşelile "umane", precum şi anumite neclarităţi sau omisiuni, pot fi îndreptate rapid pe calea unor proceduri simple prevăzute în Codul de procedură civilă.

Astfel, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere. Instanţa se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu.

Pe de altă parte, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii, ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. Instanţa va rezolva cererea de urgenţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, de data aceasta obligatoriu cu citarea părţilor

Nu în ultimul rând, dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor definitive în termen de 15 zile de la comunicare.

Această procedură se aplică şi în cazul când instanţa a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor şi se desfăşoară cu citarea obligatorie a părţilor.

Hotărârile prin care instanţa admite sau respinge cererile de îndreptare a erorii de lămurire a dispozitivului sau de completare a hotărârii sunt supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori completarea.

Este important de ştiut că îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori completarea hotărârii nu pot fi cerue pe calea apelului sau recursului, ci numai în condiţiile prezentate mai sus.