Creşterea populaţiei globului şi a consumului duce, firesc, şi la sporirea cantităţii de deşeuri pe care o producem. Gestionarea deşeurilor a devenit o problematică stringentă, aflată pe masa de lucru a fiecărui guvern.

Ce putem face noi? Putem începe prin a fi atenţi la ce şi cât risipim, putem să reparăm şi să reutilizăm obiecte şi, mai ales, să reciclăm.

România trebuie să ajungă în 2020 la o rată de reciclare de 50% din întreaga cantitate de deşeuri generată, conform Directivei Europene Cadru privind deşeurile. Deocamdată, reciclăm extrem de puţin, trimitem cantităţi mari de deşeuri la gropile de gunoi sau, mai grav, le aruncăm pe marginea drumului, în păduri ori în ape. Dar trebuie să înţelegem importanţa unui mediu curat şi să ne autoeducăm.

Începând cu acest an, în judeţul Bihor va deveni operaţional Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor, concept preluat ca model de succes din alte ţări ale UE (Germania, Austria, Italia). ADI Ecolect Group Bihor, o asociaţie înfiinţată prin asocierea tuturor comunelor, oraşelor şi municipiilor, cărora li s-a alăturat şi Consiliul Judeţean Bihor, are ca scop implementarea SMID, iar ca misiune asigurarea şi monitorizarea serviciului public de salubrizare.

În tot Bihorul, colectarea deşeurilor se va face pe cinci fracţii: rezidual, biodegradabil, hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă. Fiecare gospodărie va primi două pubele de 120 de litri şi doi saci menajeri, iar în mediul urban se va mai adăuga o pubelă pentru fracţia biodegradabilă.

Acest deziderat pe care ni-l propunem, de a avea un grad de colectare selectivă a deşeurilor cât mai mare în tot judeţul şi un sistem de salubrizare cât mai performant, îl putem îndeplini doar prin implicarea activă a noastră, a tuturor, cetăţeni şi autorităţi.

Împreună, pentru un Bihor curat!

Bujor Chirilă,
Director ADI Ecolect