Comunicat de presă

Data: 26.06.2019

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea companiei S.C. DURFOREST S.R.L. pe piața de prelucrare a lemnului”

S.C. DURFOREST S.R.L. cu sediul în Municipiul Marghita, Strada Arany Janos, nr. 126, cod poștal 415300, județul Bihor, CUI 29578054, J5/65/2012, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea companiei S.C. DURFOREST S.R.L. pe piața de prelucrare a lemnului“, cod SMIS 111834, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2378/20.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru programul operațional Regional 2014-2020 și Agenția de dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.243.151,91 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.044.665,47 lei, din care 710.372,52 lei din FEDR și 125.359,86 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Vest, Municipiul Marghita, Str. Arany Janos, nr. 126, Județ Bihor, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea productivității și a competitivității societății DURFOREST SRL prin achiziționarea a 5 utilaje de ultimă generație pentru tăierea și rindeluirea lemnului și a unui panou fotovoltaic în vederea alimentării echipamentelor cu energie regenerabilă în vederea reducerii consumului de energie.

- Instalație de debitat cu pânza panglica orizontala;
- Mașina de ascuțit pânza panglica;
- Cazan cu apă caldă în vederea susținerii activității de uscare și tratare a lemnului. Acesta va funcționa utilizând deșeurile din activitatea de producție;
- Cameră uscare lemn – pentru o uscare lentă și progresivă adaptată în mod special lemnului tare și esențelor cu textura clară, cu o eficiență energetică crescută;
- Încărcător frontal pentru transportul materialelor, încărcare descărcare în timpul fluxului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- Crearea a 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente până la sfârșitul perioadei de analiză.
- Dotarea companiei cu 5 utilaje de ultima generație pentru tăierea și rindeluirea lemnului și a unui panou fotovoltaic în vederea alimentării echipamentelor cu energie regenerabilă în vederea reducerii consumului de energie.
- Creșterea numărului de clienți cu 25 % ca urmare a achiziționării unor echipamente performante în vederea facilitării prelucrării lemnului.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

1. Achiziționarea a 5 echipamente tehnologice pentru activitatea de tăiere și rindeluire a lemnului:

- Instalație de debitat cu pânză panglică orizontală;
- Mașină de ascuțit pânză panglică;
- Cazan cu apă caldă în vederea susținerii activității de uscare și tratare a lemnului. Acesta va funcționa utilizând deșeurile din activitatea de producție;
- Cameră uscare lemn – pentru o uscare lentă și progresivă adaptată în mod special lemnului tare și esențelor cu textura clară, cu o eficiență energetică crescută;
- Încărcător frontal pentru transportul materialelor, încărcare descărcare în timpul fluxului tehnologic.

2. Achiziționarea unui panou fotovoltaic în vederea alimentării echipamentelor cu energie regenerabilă în vederea reducerii consumului de energie.

3. Crearea a 5 locuri de munca.

Impactul proiectului la nivel local și regional a constat în promovarea utilajelor de ultimă generație în domeniul forestier prin achiziționarea echipamentelor tehnologice necesare pentru activitatea de tăiere și rindeluire a lemnului. De asemenea, proiectul promovează și susține utilizarea energiei din surse regenerabile, prin achiziționarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Nu în ultimul rând, impactul la nivel local se resimte și prin crearea a 5 noi locuri de muncă.

Data de începere a proiectului: 21.06.2018

Data de finalizare a proiectului: 30.04.2019

Date de contact: pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul societății sau la tel.  0740 134 242, e-mail durneacosmin@yahoo.com , persoana de contact Cosmin – Florin Durnea – administrator.

 

 

(Advertorial)