Managerul Spitalului Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu" Oradea, organizează la sediul unităţii - Oradea, str. Corneliu Coposu , nr. 12, jud. Bihor - concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI.

Criterii specifice:

1. sunt asistenţi medicali cu studii superioare;

2. sunt asistenţi medicali generalişiti principali;

3 au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;

Dosarul de înscriere se depune până în data de 07.06 .2019, ora 14.00  la Secretariatul spitalului,  str. Corneliu Coposu nr. 8, in incinta Oraselului Copiilor etj.1, Secretariat.

Concursul  cuprinde următoarele probe de evaluare :

1.Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică functiei: 13.06.2019 ora 15.00.

2. Susţinerea proiectului de specialitate: 19.06.2019 ora 15.00

3.Interviul de selecţie: 25.06.2019 ora 15.

Date de contact: tel. 0359 803800 si www.scmo.ro

(Advertorial)