La doar 6 zile după o reuniune convocată „de îndată”, CJ Bihor s-a întrunit luni într-o şedinţă extraordinară menită să aprobe noi paşi birocratici pentru realizarea drumurilor de centură ale comunelor din Zona Metropolitană.

Cu acelaşi prilej, au fost aprobate, tot în unanimitate, asocierea cu Agenţia de Dezoltare Regională Nord-Vest pentru implementarea proiectului şi capitolul Transporturi Rutiere al Strategiei de Dezvoltare a judeţului.

„Verde” pentru exproprieri

În mai puţin de trei sferturi de oră, cei 30 de consilieri judeţeni care au participat la reuniunea extraordinară de luni a CJ Bihor (4 fiind absenţi din diverse motive), au aprobat în unanimitate propuneri ale preşedintelui Ilie Bolojan ce vizează construirea unor drumuri de centură în ZMO, în prima fază fiind vorba despre cele din comunele Oşorhei, Sântandrei şi Nojorid, pentru care studiile de fezabilitate au fost deja făcute de Asociaţia ZMO şi Primăria Oradea.

Practic, consilierii au adoptat un „pachet” de opt hotărâri pentru preluarea de la cele trei comune, după finalizarea procedurilor de expropriere, a unor suprafeţe de teren cuprinse în culoare ce vor constitui viitoarele centuri ale celor trei comune, aşa încât proiectele acestora să fie realizate cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial Asistenţă Tehnică, în cadrul proiectului „Creşterea accesibilităţii pe drumurile judeţene în Zona Metropolitană Oradea”.

Conform hotărârilor adoptate luni, după realizarea acestor centuri, ele vor fi clasificate în categoria DJ (drumuri judeţene). De menţionat că toate cheltuielile pentru exproprierile de terenuri vor fi asigurate de CJ Bihor.

Strategie pentru drumuri

Pe de altă parte, tot cu unanimitate de voturi, consilierii judeţeni au aprobat şi capitolul Transporturi Rutiere al Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului în perioada 2021-2027, considerat strategic pentru realizarea de noi drumuri în baza unor proiecte finanţate prioritar cu fonduri europene.

Potrivit proiectului adoptat, strategia sectorială a impus principii de eficienţă economică (beneficiile în urma construirii şi reabilitării/modernizării de drumuri să depăşească costurile investiţiilor), de sustenabilitate, de siguranţă şi de îmbunătăţire a conexiunilor cu alte drumuri (începând cu Autostrada Transilvania şi Drumul Expres Oradea-Arad, şi continuând cu toate celelalte categorii de drumuri, naţionale, judeţene şi comunale).

Aşa cum este şi normal, Strategia are prevederi referitoare la construirea drumurilor de centură şi de legătură în Zona Metropolitană Oradea, a unor centuri pentru Aleşd, Beiuş-Ştei, Marghita şi Valea lui Mihai (pentru Salonta urmând să funcţioneze ca atare viitorul Drum Expres Oradea-Arad), dar şi să fie modernizate celelalte categorii de drumuri. De asemenea, Strategia include şi viitoarele drumuri de legătură între Oradea-Sânmartin şi Paleu-centura Biharia.

În condiţiile în care alte UAT-uri vor depune şi câştiga alte proiecte, a precizat Bolojan, acestea vor fi incluse şi ele în Strategie.

Cu justificare de impact

Un alt proiect votat în unanimitate luni de consilierii judeţeni are ca obiect justificarea impactului construirii drumurilor de centură ale comunelor din ZMO asupra dezvoltării economice a judeţului (prin încărcătura de trafic).

Din acelaşi „pachet” de decizii adoptate în şedinţa extraordinară a CJ Bihor desfăşurată luni a făcut parte şi aprobarea acordului de parteneriat între această instituţie şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea implementării proiectului „Creşterea accesibilităţii pe drumurile judeţene în Zona Metropolitană Oradea” (adică pentru realizarea drumurilor de centură ale comunelor şi drumurilor de legătură între acestea şi municipiul Oradea), ADRNV urmând să fie lider de proiect, de la pregătirea cererii de finanţare până la încheierea proiectului.

Documentaţia pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii pe drumurile judeţene în Zona Metropolitană Oradea” urmează să fie depusă la ADRNV până la 1 decembrie.