Examenul naţional de bacalaureat din acest an începe luni, 17 iunie, cu probele de evaluare a competențelor.

În Bihor, din cei 4.675 elevi care au terminat ultimul an de liceu, 3.818 s-au înscris la Bacalaureat. Ei vor fi așteptați luni în școli pentru a susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, programată între 17 și 19 iunie.

Între 19 și 20 iunie, va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar în zilele de 19-21 iunie cea de evaluare a competențelor digitale.

Ultima probă orală va avea loc între 25 și 27 iunie, cea de competențe lingviste într-o limbă străină.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ). În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte școli.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins, singura condiție pentru promovarea lor fiind prezentarea la examen.

Cu supraveghere video

Probele de Bacalaureat sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispoziţiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Când încep probele scrise

Examenele scrise din sesiunea iunie - iulie 2024 a Bacalaureatului vor începe luni, 1 iulie (Limba şi literatura română). Proba obligatorie a profilului este programată marți, 2 iulie, fiind urmată joi, 4 iulie, de proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura vineri, 5 iulie.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 8 iulie (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune în intervalul orar 12:00 - 18:00, în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 12 iulie.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii: a susţinut probele de evaluare a competenţelor, a susţinut toate probele scrise și a fost notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puţin media 6 la probele scrise.

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!