Au început înscrierile pentru un nou examen de admitere în avocatură, destinat atât celor care vor să devină avocaţi stagiari, cât şi celor care s-au definitivat în alte profesii juridice şi îndeplinesc condiţiile pentru a ajunge direct avocaţi definitivi. La fel ca anul trecut, sesiunea de admitere are un regulament de examen mult mai simplificat, testele urmând să fie tip grilă, cu unul sau două răspunsuri corecte. 

Potrivit unui comunicat transmis de Baroul Bihor, examenul se va desfăşura pe 20 septembrie, pentru toţi candidaţii, la Institutul Naţional Pentru Pregătirea Avocaţilor (INPPA) din Bucureşti, prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen.

"Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal", se precizează în informare. 

În cazul în care, în virtutea unor dispoziţii normative impuse de protecţia sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei de Covid-19, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul va fi reprogramat pentru o dată ulterioară. Totodată, dacă deplasarea unor candidaţi din anumite judeţe nu va fi permisă - în situaţia în care vor fi în carantină - există posibilitatea ca, pentru aceştia, examenul să se organizeze în judeţele respective, la aceeaşi dată.

Cererile de înscriere la examen, precum şi înscrisurile însoţitoare se transmit de către candidaţi baroului în format electronic, în intervalul 27 iulie 2020 (ora 08.00) – 21 august 2020 (ora 16.00), prin internet aici. Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

În perioada 21 august 2020 – 28 august 2020 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1200 lei şi se va achita în contul INPPA  Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea Bucureşti cu menţiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2020", respectiv "Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020".