Direcţia de Asistenţă Socială Oradea continuă campania "Nu munceşti, nu primeşti", iniţiată în 2019 în scopul responsabilizării beneficiarilor de servicii sociale prin deprinderea cu munca.

72 de ore de muncă...

Potrivit unui comunicat al municipalităţii, 60 dintre cei 340 de beneficiari de cantină sau ajutor social fac curăţenie în Oradea în zone precum malurile Crişului Repede, Grădina Zoologică, parcuri şi alte spaţii publice orădene.

"Obligativitatea de efectuare a unui număr de 72 de ore de acţiuni şi lucrări în folosul comunităţii a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu Local şi pentru beneficiarii de servicii de servire a hranei acordate potrivit Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, media lunară a acestora fiind de 25 de persoane. Media lunară a beneficiarilor de cantină socială este de 67, dintre care 55 sunt copii", a transmis Primăria.

Asistenţii sociali ai DASO monitorizează în teren persoanele care prestează ore de muncă în interesul comunităţii pentru a le acorda ajutor doar celor care prestează servicii în contul ajutorului primit.

"În prezent, în municipiul Oradea, beneficiază de ajutor social 134 de familii, dintre care 144 sunt adulţi şi 129 sunt copii. Dintre aceştia, 38 de persoane au obligativitatea de a presta activităţi în folosul comunităţii", se menţionează în comunicat.

Un adult pe familie...

Numărul mic al celor care muncesc în contul ajutorului primit se explică prin faptul că Legea 416 din 2001 prevede că din familiile beneficiare de ajutor social doar o persoană, majoră şi aptă de muncă, are obligaţia să presteze servicii comunităţii.

"De asemenea sunt scutiţi de muncă părinţii care au în îngrijire copii sub 7 ani, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare şi persoanele inapte de muncă (incapacitatea fiind dovedită cu acte medicale: certificat de încadrare în grad de handicap sau certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă eliberat de comisia specială)", se menţionează în comunicat.