1923. Facultate pentru ortodocși

Învățământul confesional ortodox din Bihor a apărut în epoca modernă, ca răspuns la nevoia școlirii copiilor proveniți din familiile românești și care nu aveau acces la școlile de stat maghiare. Astfel de școli erau susținute de Biserică și au apărut atât în Oradea, cât și în satele româneşti, funcționând alături de școlile greco-catolice.

După Marea Unire, la nivel local s-a resimțit nevoia unei instituții de învățământ superior care să pregătească viitorii preoți. Episcopia Ortodoxă de Oradea a fost reînființată, după mai bine de 200 de ani, în 1920, episcop fiind ales Roman Ciorogariu. Doi ani mai târziu, Episcopia înainta Ministerului Cultelor un memoriu, cerând înființarea unei școli teologice eparhiale cu statut de academie, cu 4 ani de studii de licență.

Cu ajutorul a peste 100.000 lei acordați de Guvern, Academia Teologica Ortodoxă din Oradea s-a deschis pe 16 octombrie 1923. Episcopul Ciorogariu arăta că instituția a fost creată „ca să fie aici la graniță un focar de cultură, apărător de țară și susținător al dreptei credințe strămoșești”. Primul rector al Academiei a fost dr. Aurelian Magier.

2018. Tradiția continuă

Cursurile Acadmiei Teologice s-au ținut, la început, în sediul Episcopiei Ortodoxe, apoi în sediul Academiei de Drept, entitatea fiind mutată în 1924 într-o clădire de pe strada Republicii nr. 40, care avea internat și cantină, azi sediu al Liceului Ortodox (foto). Între profesorii care au predat, în perioada interbelică, la Academia orădeană, îi amintim pe Nicolae Firu, Eugeniu Speranția, Sofron Vlad și Teodor Savu.

La studii erau primiți doar „candidații cari au voce și auz muzical”. Activitatea Academiei a fost frânată de cel de-al Doilea Război Mondial și de cedarea Oradiei Ungariei horthyste, în urma arbitrajului de la Viena. În 1941, instituția s-a mutat la Timișoara, unde a funcționat până în 1948, când a fost desființată de regimul comunist.

Odată cu apariţia, în 1990, a Universității din Oradea, s-a pus problema redeschiderii școlii superioare teologice. Prin aportul vechiului profesor Teodor Savu, dar și al altora, în 1991 s-au pus bazele facultății de teologie, devenite apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman”, cum este cunoscută și în ziua de azi. Aceasta cuprinde o specializare de licență și două specializări de masterat, dar an de an are tot mai puţini studenţi.