Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor reaminteşte că în această perioadă se acordă un sprijin financiar, sub formă de vouchere copiilor din sistemul de învaţământ primar şi gimnazial, "pentru ca aceştia să poată practica sportul într-un cadru organizat şi sigur în contexul actualei pandemii".

Astfel, copiii născuţi în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2014, care se vor legitima pentru prima dată la un club sportiv deţinător al certificatului de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, vor primi ajutor financiar sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente sportive, în cuantum de 300 de lei. În prima fază a acestui program sunt disponibile 30.000 de vouchere.

DJTS Bihor informează că documentele pentru aceste beneficii se depun de către părinţii sau tutorii copiilor la cluburi. Acestea pot fi de stat sau private, dar trebuie să deţină CIS (Certificat de Identitate Sportivă).

Între documentele necesare se numără cererea părintelui sau tutorelui (Anexa 1 OMTS 1199/sept 2020), certificatul de naştere ori Cartea de Identitate a copilului (copie cf original), Buletinul ori Cartea de Identitate a părintelui / tutorelui (copie cf original) şi o declaraţie de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 4 OMTS 1199/sept 2020).

Ulterior, cluburile le depun la DJST, cu:
- Situatia centralizata – Anexa 2 OMTS 1199/sept 2020 in format electronic (excel) si format letric semnat si stampilat
- Copie cf original CIS fata/verso
- Legitimatia emisa de club, asociatie judeteana pe ramura de sport sau federatie sportiva nationala care sa cuprinda: emitent, seria si nr. legitimatiei, data eliberarii, foto, date identificare detinator(nume, prenume, zi/luna/an nastere, locul nasterii, CNP), nume parinti.

Toate documentele de la pct. 3 în copie conform cu originalul.

DJTS Bihor mai informează că, după imprimare, Ministerul Tineretului şi Sportului va distribui voucherele către cluburile unde au fost depuse. E bine de ştiut că aceste vouchere sunt valabile 6 luni şi trebuie folosite în magazinele partenere emitentului, care au afişate autocolante cu logo-ul emitentului. De asemenea, voucherele pot fi folosite doar de copiii care nu au mai fost legitimaţi până în pezent la vreun club sportiv.

În acest context, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor îndeamnă părinţii să-şi legitimeze copiii la un club sportiv, pentru a practica sportul într-un cadru organizat, "controlat şi sigur, mai ales în contextul actualei pandemii".