Consiliul Local a aprobat marţi, în şedinţă extraordinară, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de reabilitare a Spitalului Municipal Gavril Curteanu din Oradea.

Se reabilitează termic

Lucrările, estimate la 39,2 milioane lei, vor avea o durată de execuţie de18 luni şi vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 privind sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Potrivit raportului de specialitate, reabilitarea clădirii spitalului va cuprinde lucrări de construcţii de la anveloparea clădirii până la refacerea acoperişului şi înlocuirea ferestrelor, dar şi refacerea instalaţiilor electrice şi a celor de încălzire.

Lucrări similare vor fi executate, potrivit unei alte Hotărâri de Consiliu Local adoptate marţi, şi la blocul turn din Parcul Traian 31.

Investiţia, estimată la 888.000 lei, va cuprinde de la izolarea clădirii şi refacerea faţadei până la înlocuirea tâmplăriei şi a instalaţiilor comune din beci.

Costurile lucrărilor vor fi suportate în proporţie de 60% din fonduri europene şi 15% din bugetul local, diferenţa de 25% urmând să fie asigurată de către membrii Asociaţiei de Proprietari "Crinul Alb" din bloc.

Reţele de gaz

Pe de altă parte, aleşii orădenilor au mai hotărât prelungirea reţelelor de gaz pe mai multe străzi orădene care nu sunt cuprinse în zona unitară de încălzire rezervată exclusiv Termoficare.

Consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi şi fără comentarii prelungirea reţelelor de termoficare pe străzile: Lanului, Agricultorilor şi Constantin Nottara (885 metri), Constantin Brâncoveanu, Comarnicului, Poeniţei şi Theodor Neculuţă (900 metri), Calea Borşului (800 metri) respectiv Nicolae Grigorescu (25 metri).

Lucrările de extindere a reţelelor de gaz vor fi făcute de firma Distrigaz.

Bani pentru ONG-uri

Tot cu unanimitate de voturi şi fără comentarii aleşii orădenilor au mai aprobat marţi acordarea unor subvenţii de 135.400 lei către 11 organizaţii orădene care administrează 14 unităţi de asistenţă socială.

Pe lista organizaţiilor neguvernamentale care vor primi anul acesta subvenţie pentru desfăşurarea activităţii se numără printre altele: Asociaţia SOS Autism Bihor (Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap), Asociaţia Caritas Eparhial Oradea (Cantina Socială), Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor (Centrul de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi), Fundaţia Creştină Diakonia (Centrul de zi pentru copii cu probleme sociale).

Potrivit raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, subvenţiile de la buget au fost acordate în limita numărului de persoane pentru care organizaţiile au fost licenţiate să presteze servicii sociale chiar dacă acesta îngrijesc mai mulţi beneficiari.