Sesiunea de evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a a început luni, fiind programată să se încheie pe 29 mai.

Primii elevi testați sunt cei care termină clasa a II-a și care luni au susținut proba scrisă la limba română sau limba maternă. Pe 14 mai este programată proba de citit în limba română, iar miercuri cea în limba maternă.

Joi, 16 mai, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii, în timp ce vineri, 17 mai, se va desfășura ultima probă din cadrul EN II (Limbă și comunicare - scris-citit - Limba română pentru minoritățile naționale), susținută de elevii aparținând minorităților naționale.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: proba la limba română va fi pe 21 mai, în ziua următoare cea la matematică și pe 23 mai cea la limba maternă/

Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) are următoarea configurație: 28 mai - Limbă și comunicare, respectiv 29 mai - matematică și științe ale naturii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, la nivel național vor fi testați, în total, 500.000 de elevi.

Probele au o structură și caracteristici de evaluare similare celor administrate în anii anteriori. Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat (EN II), respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat (EN IV și EN VI).

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de către comisii constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

„Ca element de noutate pentru administrarea și valorificarea rezultatelor înregistrate, colectarea datelor rezultate din evaluarea testelor scrise va fi realizată cu ajutorul unei noi aplicații digitale. Aceasta va permite, pe de o parte, colectarea datelor în condiții de siguranță și de control optimizat al calității și, pe de altă parte, va oferi comisiilor de evaluare acces la propriile date de evaluare ale elevilor și va permite valorificarea rapidă și flexibilă a acestora. Astfel, va fi facilitată realizarea rapoartelor clasei și a raportului școlii, fără eforturi birocratice suplimentare și într-un timp mai scurt”, a transmis Ministerul Educației.

Rezultatele obținute de elevi nu se afișează public și nu se notează în catalog.

Rapoartele generate în școli pe baza rezultatelor vor furniza argumente statistice de maximă importanță și relevanță pentru construirea măsurilor de valorificare a rezultatelor înregistrate la aceste evaluări naționale, măsuri focalizate pe nivelul unității de învățământ și pentru beneficiarii serviciilor educaționale: elevi, părinți/tutori, cadre didactice, personal educațional de sprijin etc.

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!