Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat publicităţii o decizie pronunţată în martie 2022, prin care s-a stabilit definitiv că autorităţile locale nu pot condiţiona eliberarea unei autorizaţii de construcţie de donarea unei suprafeţe de teren.

Soluţia este extrem de importantă, deoarece există o practică de mulţi ani la nivelul autorităţilor locale (inclusiv în Oradea) prin care cetăţenilor li se solicită donarea unei suprafeţe de teren către unitatea administrativ teritorială respectivă pentru a le fi eliberată autorizaţia de construcţie.

În dosarul în cauză, un cetăţean din Cluj a solicitat să se constate nulitatea actului prin care fusese obligat să doneze o parte din teren către municipalitate pentru a obţine autorizaţia de construcţie şi, totodată, să i se plătească valoarea terenului preluat de "stat". În motivarea cererii, cetăţeanul respectiv a susţinut că în România zilelor noastre nu poţi fi obligat la astfel de "donaţii", care nu sunt altceva decât exproprieri mascate şi, mai important, fără plata despăgubirii ce trebuie achitată în caz de expropriere.

La finalul anului 2020, Tribunalul Cluj i-a dat dreptate, a constatat că, în realitate, a fost o expropriere mascată, fără plată de despăgubiri şi, în consecinţă, a obligat Municipiul Cluj Napoca la plata sumei de aproximativ 7.500 euro pentru cei 43 de metri pătraţi "donaţi" nelegal. Apelul Primăriei Cluj Napoca a fost respins de Curtea de Apel Cluj în iunie 2021, iar în martie 2022 instanţa supremă a pronunţat soluţia definitivă, confirmând cele dispuse de Tribunalul Cluj.

În motivarea deciziei, Înalta Curte arată, în esenţă, că, în condiţiile art. 44 din Constituţia României şi ale Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nicio persoană nu poate fi obligată să cedeze un bun al său în lipsa unei juste despăgubiri.

Deşi suntem în prezenţa unei decizii de speţă, şi nu a uneia obligatorii, publicarea acesteia de către Înalta Curte este semnalul unei schimbări de optică la nivelul instanţei supreme, cu consecinţa încetării practicii abuzive a autorităţilor locale de a "impune" donaţii pentru a acorda autorizaţii de construcţie.

Până la urmă, pentru aceste situaţii există instituţia exproprierii, care în practică este utilizată, din păcate, în alte situaţii, de multe ori vădit discreţionar. Dar aceasta este o altă poveste...

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!