Procedura executării silite este cea mai nedorită situaţie în care poate ajunge un client rău-platnic. După neplata a patru facturi, firma noastră va demara această procedură prin care ne asigurăm că serviciile noastre sunt, într-un final, plătite. În acest fel, asigurăm continuitatea salubrizării în localităţile deservite de echipele noastre.

Facturile de salubritate, titlu executoriu

Din 2016, prin legea 225, facturile emise pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu. Ceea ce înseamnă că, în cazul în care acestea nu sunt plătite, compania emitentă poate demara procedura executării silite. Cum se întâmplă această executare silită?

Prima dată firma noastră va emite o somaţie de plată în care se regăseşte soldul clientului, o anexă cu situaţia facturilor neachitate, cu un termen de plată de 48 de ore. De asemenea, clientul va primi şi modalităţile de plată, o adresă de mail şi de fax pentru dovada plăţii. Somaţia de plată este trimisă cu Poşta Română, în plic cu confirmare de primire, astfel încât destinatarul să ia la cunoştinţă de situaţia facturilor neachitate.

Ignorarea somaţiei de plată declanşează procedura executării silite

În cazul în care clientul nu achită debitul în termenul din somaţia de plată, respectiv 48 de ore de la primire, firma va depune cererea de executare silită pe rolul biroului judecătoresc. În acest caz, clientul va suporta toate cheltuielile ocazionate de executarea silită pentru recuperarea creanţei. Acestea includ taxele judiciare de timbru, onorariul executorului, dar şi onorariul avocatului. Conform prevederilor legale în vigoare, aceste cheltuieli sunt între 550 şi 2500 lei, în funcţie de situaţia debitului clientului. În plus, clientul nostru poate ajunge în situaţia de a avea conturile blocate, până la finalizarea procedurii de executare silită.

Salubritatea, o activitate esenţială într-o societate dezvoltată

Dacă nu consideraţi salubrizarea o activitate esenţială, gândiţi-vă o secundă cum ar arăta localitatea în care sunteţi fără ca maşinile noastre să preia deşeurile din gospodării chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru a asigura continuitatea acestui serviciu însă, avem nevoie de suportul dvs. şi de o relaţie onestă client-firmă de salubritate. Situaţiile de executare silită sunt rare şi reprezintă ultima soluţie la care dorim să apelăm.

AVE BIHOR

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!