În luna iulie, angajaţii AVE Bihor au făcut un experiment în mai multe oraşe din judeţul Bihor, pentru a demonstra influenţa colectării separate asupra valorii facturilor plătite de populaţie la tarifele aprobate de ADI ECOLECT GROUP.

Ca să înţelegem mai exact fenomenul, am delegat mai multe persoane care au "păzit" 16 ore din 24, în fiecare zi, un ţarc de colectare (platformă sau punct de colectare la blocuri) din Beiuş, Marghita şi Salonta. Aceşti angajaţi AVE BIHOR au explicat şi au ajutat la colectarea separată a deşeurilor, dar s-au şi asigurat că în aceste ţarcuri au acces doar cei care deţin contract cu AVE BIHOR. Acum avem concluziile acestui experiment, iar rezultatele sunt surprinzătoare.

Scăderi semnificative la deşeu rezidual!

Pe platforma 11 din Marghita (grafic în imaginea principală), de exemplu, cantitatea de deşeuri reziduale a scăzut în iulie faţă de luna iunie de la 20,4 metri cubi (mc) la 3,5 mc, adică de peste şase ori! A crescut uşor cantitatea de biodeşeuri, dar cea mai semnificativă este creşterea deşeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), a căror colectare este gratuită. Astfel, valoarea facturii pentru persoanele arondate la această platformă a scăzut de la 34,37 lei/persoană la 23,01 lei/persoană. Adică o scădere cu peste 30%. Putem observa şi o diminuare a cantităţii totale de deşeuri depuse în ţarc, de 7 metri cubi, situaţie ce poate fi pusă pe seama faptului că în incintă a fost permis strict accesul persoanelor autorizate/contractate.

O situaţie similară a fost înregistrată în Salonta (foto jos), la platforma 3. Aici cantitatea de deşeu rezidual a scăzut de aproape trei ori, cantitatea de biodeşeu a crescut de la 0 la 6,6 mc, în timp ce deşeurile reciclabile au înregistrat şi ele creşteri semnificative.

Şi în Beiuş cantitatea de deşeu rezidual s-a înjumătăţit de la o lună la alta, în timp ce deşeurile biodegradabile şi reciclabile au înregistrat creşteri semnificative.

Ce putem face pentru a menţine această situaţie

Angajaţii noştri nu pot fi însă non-stop în apropierea ţarcurilor de colectare, pentru a se asigura de corectitudinea celor care le folosesc. Aici e nevoie de spiritul civic al cetăţenilor, care pe lângă separarea corectă a deşeurilor, trebuie să se asigure că în incinte nu au acces şi persoane neautorizate, pentru că deşeurile produse de acestea vor fi plătite de oamenii de bună credinţă, care au contract valabil.

AVE BIHOR

Urmăriți BIHOREANUL și pe Google News!